Primariát III. – Psychiatrie muži

Léčebná péče:

  • Na obou odděleních primariátu je klientům poskytována komplexní psychiatrická péče (diagnostická, terapeutická, preventivní).
  • Psychiatrická péče se opírá o moderní, účelnou a individuálně na klienta cílenou psychofarmakoterapii. Ta je poskytována lékaři oddělení ve spolupráci se středním zdravotnickým personálem a vychází z aktuálních vědeckých poznatků v oboru psychiatrie, osvědčených klinickou praxí. Léčba je prováděna moderními psychofarmaky s minimem nežádoucích účinků.
  • Druhou významnou součástí péče je práce psychoterapeutická. Na odděleních je nabízena individuální i skupinová psychoterapie, a je prováděna klinickým psychologem a lékaři (terapeuty).Individuální psychoterapie vychází převážně z potřeb klienta. Terapeuta je možné požádat o pomoc při řešení  pracovních a vztahových problémů, psychických či psychosomatických potíží, je nabízeno párové a manželské poradenství, programy zaměřené na práci s úzkostí, strachem, zvládáním zátěže. Na odděleních je prováděna i krizová intervence (zejména u klientů se sebevražednými tendencemi).Skupinová psychoterapie se uskutečňuje v terapeutické skupině, klienti mají možnost porovnat své zážitky s ostatními, získat zpětnou vazbu od ostatních členů skupiny a následně dospět ke korekci svého chování a prožívání.
  • Léčebna nabízí klientům možnost účastnit se různých výletů a poznávacích akcí, k dispozici je i čajovna, kinosál a tělocvična. V rámci rozšíření aktivit klientů na oddělení je možné se účastnit léčebné tělesné výchovy pod vedením tělovýchovného terapeuta či terapie tancem. Mimo oddělení nabízí léčebna cílenou činností terapii, taneční terapii a léčebnou tělesnou výchovu. Dále nabízíme možnost zajištění duchovních potřeb pacientů - docházení kaplana na oddělení, možnost návštěvy kaple, pravidelné bohoslužby.
  • Na odděleních jsou možné návštěvy rodinných příslušníků, dle stavu jsou klientům umožňovány individuální vycházky mimo areál a propustky mimo areál do domácího prostředí k ověření schopnosti fungovat v ambulantním prostředí.
  • Na odděleních jsou klientům k dispozici režimové sestry. klienti s režimem uzavřeného oddělení mají tak např. možnost se s režimovou sestrou zúčastnit vycházek po areálu PL, nakoupení drobných věcí atd.
  • O zdravotním stavu klientů podávají informace se souhlasem klienta primář oddělení a ošetřující lékař.

Oddělení 3B

staniční
727919492
585085313
klinický psycholog
727919556

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Věk: Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18 - 65 letSpektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s psychotickým onemocněním (schizofrenní poruchy), s poruchami nálady (veškeré depresivní stavy, lehčí formy mánií), klienti s reaktivními stavy (s psychickými potížemi v manželství, v zaměstnání či v jiné oblasti), klienti s úzkostnými poruchami (úzkostně-depresivní poruchy, poruchy fobické, obsedantně kompulsivní), klienti s poruchami spánkového rytmu.

Oddělení 15A

staniční
727919540
585085153
psycholog ve zdravotnictví

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18-65 let Spektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s těžkým psychotickým onemocněním (schizofrenního typu), neklidní klienti s mánií, mentální retardací, s poúrazovým postižením mozku, klienti se sebevražednými tendencemi i neklidnými až agresivními stavy v rámci detoxifikace při závislostech na alkoholu a psychoaktivních látkách, na oddělení jsou přijímáni i klienti se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým.

Aktuality

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

05/24/2018 - 09:44

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), je povinna informovat pacienty (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

LÉČEBENSKÉ SLAVNOSTI

05/15/2018 - 15:27

Léčebenské slavnosti

Toggle menu