Sanitní vozidlo Volkswagen T4 240 RLP

Psychiatrická léčebna Šternberk vyhlašuje výběrové  řízení s cílem vybrat nejvhodnějšího zájemce o koupi nepotřebného majetku organizace -  právnickým a fyzickým osobám dle zákona č. 219/2000 Sb. o majetku České republiky a jejím zastupování v právních vztazích v platném znění.

Předmětem prodeje nejvýhodnější nabídce je sanitní vozidlo Volkswagen T4 240 RLP (znalecký posudek a fotodokumentace na vyžádání u prodejce – langerova@plstbk.cz )

Značka a typ vozidla:                                     VW Transporter T4 2,4D, Speciální sanitní RLP

Rok výroby a uvedení vozidla do provozu:   1998

Stav ujetých kilometrů:                                   378 636 km

Platnost STK:                                                   31. 7. 2024 

Prodejce stanovuje minimální cenu ve výši 59.550 Kč bez DPH, za níže uvedených podmínek:

- nabídková cena bude alespoň ve výši stanovené minimální ceny,

- nabídka bude prodávajícímu podána nejpozději do 10. 5. 2024, prodejce 

  následně vyhodnotí nejvýhodnější podané nabídky,

- úhrada kupní ceny bude provedena na základně smlouvy hotově v hlavní pokladně PL Šternberk nebo bezhotovostně na bankovní účet č. 10006-36537811/0710 a to před vydáním nabízeného nepotřebného majetku,

- místo předání je sídlo prodejce.

Nabídky prodejce přijímá v elektronické podobě na výše uvedený email.

Uzávěrka přihlášek je do 10.5.2024 do 13,00 hod.

Náležitosti nabídky:

- jméno, příjmení a adresa zájemce

- název předmětu nabídky

- nabídková cena

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Ing. Eva Buchtová, vedoucí personalistiky, mezd a vzdělávání, tel. 585 085 475, 725 704 285, email: buchtova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu