Oddělení 15A

staniční
727919540
585085153
psycholog ve zdravotnictví

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18-65 let Spektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s těžkým psychotickým onemocněním (schizofrenního typu), neklidní klienti s mánií, mentální retardací, s poúrazovým postižením mozku, klienti se sebevražednými tendencemi i neklidnými až agresivními stavy v rámci detoxifikace při závislostech na alkoholu a psychoaktivních látkách, na oddělení jsou přijímáni i klienti se soudně nařízeným ochranným ústavním léčením psychiatrickým.

Aktuality

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

05/24/2018 - 09:44

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), je povinna informovat pacienty (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

LÉČEBENSKÉ SLAVNOSTI

05/15/2018 - 15:27

Léčebenské slavnosti

Toggle menu