Program START

Na počátku roku 2015 započal v PL Šternberk projekt pro rozšíření  poskytování zdravotní péče s názvem „START – KRS Komplexní rehabilitace k soběstačnosti“, č.p.: NF-CZ11-OV-2-025-2015, v rámci programu CZ 11 „Iniciativa v oblasti veřejného zdraví“, financovaného z Norských fondů 2009 – 2014.

Celkovým cílem projektu je zvýšení komplexnosti a kvality poskytované péče o nemocné s vážným psychiatrickým onemocněním, a to rozšířením a zkvalitněním terapeutických činností v rámci psychiatrické péče. Již stávající aktivity jsou cíleny na umožnění lepší adaptace při každodenním zvládání po propuštění (a tím i prevenci rehospitalizace), větší spoluúčast nemocných při doléčování (spoluúčast již propuštěných pacientů a peer expertů), saturaci volnočasových a sociálních potřeb nemocných jako součást podpory seberozvoje a prevence stigmatizace, a na praktické zvýšení dostupnosti navazujících sociálních a komunitních služeb. Díky tomuto projektu se podařilo navázat partnerství s Oblastním Psychiatrickým centrem (OPC), Bærum, z Norska.  Bærum OPC poskytuje odborné zdravotnické služby v oblasti duševního zdraví a interdisciplinární specializovanou léčbu zneužívání návykových látek. Nabízí zhodnocení stavu a léčbu duševních nemocí nebo problémů spojených se závislostí dospělých.

V rámci tohoto projektu vznikl 4. 5. 2015 program se stejným názvem „Start“, který absolvovalo již přes 420 pacientů.

Charakteristika programu START

       Jedná se o aktivizačně-resocializační program sloužící k nácviku soběstačnosti a navázání na regionální organizace poskytující sociální služby. Spolupráce s těmito organizacemi je jedním z klíčových pilířů programu

•       V průběhu programu Start dochází k navázání osobně -profesionálního vztahu (pacient, terapeut), v jehož rámci jsou co možná nejlépe plněna pacientova přání a potřeby (blízkost, přítomnost, empatie, důvěra)

       Zaměřujeme se současně na kvalitu života lidí, kteří se ocitli v ohrožení jak v oblasti duševního zdraví, tak v sociální oblasti  

Všeobecné podmínky programu START

       Kapacita programu: 8 - 10 pacientů

       Doba trvání programu: 4 týdny

       Docházka - pondělí až pátek

       8:30 – 11:30 (dopolední program)

       13:00 – 15:00 (odpolední program)

       Vstupní a výstupní dotazníkové šetření, závěrečné zprávy

       Koedukované skupiny (ohleduplnost, respekt, zlepšení v interpersonální oblasti)

       Klient by měl být způsobilý po psychické a somatické stránce pro vstup do programu

 

Cílová skupina programu START

       Program je určený primárně pro pacienty s psychotickým onemocněním (schizofrenního okruhu), kteří jsou adekvátně zaléčeni, je u nich zřejmý deficit v soběstačnosti a jsou pro program motivováni. Po absolvování programu je u nich možnost návratu do svého přirozeného prostředí ideálně do jednoho týdne po ukončení programu. Program je dále vhodný k aktivizaci pacientů s poruchami nálady (především depresivní poruchy).

Složení terapeutického týmu

Základní tým:

Lucie Facová DiS. - ergoterapeut

Bc. Vlastimil Rotter – režimový terapeut

Aireen - canisterapeutický pes

 

 terapeutický tým

 

 

 

 

 

 

 

 

Terapeutické aktivity v programu START

       Volnočasové aktivity (hra cornhole, discgolf)

       1 x měsíčně výlet do Olomouce (návštěva sociálních organizací, pacienti osobně poznají zázemí jednotlivých sociálních organizací)

       Nácvik soběstačnosti (finanční gramotnost, nakupování, jednání na úřadech, vaření, úklid, komunikace, ovládání el. spotřebičů aj.)

       Procvičování kognitivních funkcí s využitím interaktivní tabule

       Pohybové aktivity v tělocvičně (zlepšení fyzické kondice)

       Relaxace (solná jeskyně)

       Canisterapie

       Hipoterapie

       Zahradní terapie

       Činnostní terapie

       Taneční terapie

       Práce s počítačem (sestavení životopisu, jízdní řády IDOS, hledání zaměstnání a bydlení)

 

V rámci programu START spolupracujeme momentálně s 8 extérními sociálními organizacemi

       Charita Olomouc  

       InternetPoradna Olomouc

       MANA, o.p.s. Olomouc

       Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva Šternberk 

       Zahrada 2000 Jeseník  

       Vida Šumperk

      Charita Zábřeh

      Společnost Podané ruce o.p.s. Olomouc

 

Každý měsíc probíhá výlet do Olomouce za účelem návštěvy těchto sociálních organizací spojený s prohlídkou historické části Olomouce. Pacienti mají možnost osobně poznat zázemí jednotlivých sociálních organizací.

Pravidelné prezentace soc. organizací v prostorech Startu pacientům nabízí

       Bezplatné sociální a psychologické poradenství

      Řešení dluhů, finančních potíží

       Podpora samostatného bydlení

       Pomoc při hledání zaměstnání a bydlení

       Terénní služby, např. doprovod na ÚP

       Nabídka denních center

       Jazykové a PC kurzy

       Linka důvěry

       Peer konzultant

       Informace o sociálních dávkách, důchodech

       Online poradenství

       Vzdělávací kurzy a volnočasové aktivit

 

Pořádáme pravidelná setkávání absolventů Startu (pacienti, kteří již fungují běžným životem mimo PL) s účasti sociálních organizací.
V roce 2018 proběhlo již třetí vzájemné setkání. 

Zpětné ohlasy pacientů fungujících v běžných domácích podmínkách

Zdravím Vás, pane Vlastík a paní  Lucko a všechny ostatní  nové zúčastněné  v programu Start! Moc se mi líbilo ve Startu! Vymýšleli jste pro nás stále něco  nového a zajímavého! POKRAČUJTE STÁLE  DÁLE! VAŠE  PRÁCE JE PŘÍNOSNÁ  PRO VŠECHNY! PŘEJI  VAM  HODNĚ  ÚSPĚCHŮ  DO VAŠÍ  DALŠÍ TVOŘIVÉ PRÁCE! 

Zdraví Vás Zdeňka

 

Nakonec se s Vámi rozloučím tím, že bych Vás chtěla oba navštívit v průběhu listopadu. Zatím se mějte a opatrujte se mi!!! Jsem vděčná, že vás znám a že děláte tak skvělou práci a že mi pomáháte i na dálku nejen myšlenkami, ale vůbec tím že jste a že mi písnete.
Tak zatím pa LENKA

 

Dobrý den Vlastíku a Lucko, hodně Vám děkuji, že jste mi umožnili být ve Startu, hodně Vám děkuji a pomohli jste mi.
Děkuji Denča

 

Naše poselství pro Start J
Ať se Startu vždycky daří, ať se káva a dobré jídlo vaří.
Start je báječná věc, není to jen planej kec.
Všichni se tu máme rádi, budeme věční kamarádi.
Zůstanou nám krásné vzpomínky a našim vedoucím barevné kamínky.
Dva andílci se na ně budou smát a u srdce pěkné vzpomínky budou hřát.
Děkujeme za Vaši péči, starťáci se ve Šternberku úspěšně léčí.
Míša, Vojtěška, Pavel, Andriana, Lukáš, Marcela, Lucka, Vasiljev, Standa, Kamil

 

Myslím, že to zkrátím ….jako lektoři a hlavně jako lidičky jste ÚŽASNÍ … moc ráda jsem Váš program absolvovala
Verča K.

 

Ahoj pratele,
srdecne vas zdravim z Toronta, jsem u dcery a uzivam si velke zimy. Denne 30 a vice minus. Vzpominam na vas
a jsem rada, ze jste mi moc pomohli.  V cervnu chci prijet na oslavu. Mejte se hezky a hodne uspechov roce 2018.
Happy new year   
Lenka

Akreditovaný kvalifikační kurz SANITÁŘ

Dovolujeme si vás upozornit na vypsání akreditovaného kvalifikačního kurzu pro sanitáře. 

Podrobnější informace a přihlášku naleznete v přílohách, případně se informujte na následujících kontaktech: PL Šternberk, Bc. Zuzana Václavíková, referent personálního oddělení tel. 585 085 458, 702 246 672, email: vaclavikova@plstbk.cz.

 

Děkujeme Terez Wrau za úžasný koncert!

Rádi bychom touto cestou vyjádřili obrovské poděkování Terez Wrau za úžasný koncert, který uspořádala pro naše pacienty. Její talent a laskavost rozzářily den všem, kteří se koncertu zúčastnili.

 

Toggle menu