Oddělení 3B

staniční
727919492
585085313
klinický psycholog
727919556

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Věk: Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18 - 65 letSpektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s psychotickým onemocněním (schizofrenní poruchy), s poruchami nálady (veškeré depresivní stavy, lehčí formy mánií), klienti s reaktivními stavy (s psychickými potížemi v manželství, v zaměstnání či v jiné oblasti), klienti s úzkostnými poruchami (úzkostně-depresivní poruchy, poruchy fobické, obsedantně kompulsivní), klienti s poruchami spánkového rytmu.

Aktuality

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

05/24/2018 - 09:44

 

Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

Psychiatrická léčebna Šternberk, jako správce osobních údajů (dále jen „správce“ nebo „nemocnice“), je povinna informovat pacienty (kteří jsou tzv. subjekty osobních údajů) o zpracování jejich osobních údajů v souladu s článkem 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice (dále jen „Nařízení GDPR“).

LÉČEBENSKÉ SLAVNOSTI

05/15/2018 - 15:27

Léčebenské slavnosti

Toggle menu