Oddělení 3B

staniční
727919492
585085313
klinický psycholog
727919556

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Věk: Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18 - 65 letSpektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s psychotickým onemocněním (schizofrenní poruchy), s poruchami nálady (veškeré depresivní stavy, lehčí formy mánií), klienti s reaktivními stavy (s psychickými potížemi v manželství, v zaměstnání či v jiné oblasti), klienti s úzkostnými poruchami (úzkostně-depresivní poruchy, poruchy fobické, obsedantně kompulsivní), klienti s poruchami spánkového rytmu.

Aktuality

KONEC KARANTÉNY

02/01/2018 - 11:17

Informujeme vás, že od 19. 3. je ukončena karanténa.

 

Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář

01/30/2018 - 09:15

Psychiatrická léčebna Šternberk zahajuje Akreditovaný kvalifikační kurz Sanitář.

Začátek kurzu: 14. března 2018
Konec kurzu: červen 2018
Forma studia: kombinovaná (1 den v týdnu – ve středu)
Rozsah kurzu: 100 hodin teorie, 80 hodin praxe
Cena: 5500 Kč včetně DPH
Přihláška: info@plstbk.cz, tel. 585 085 402
Podmínky: Očkování proti virové hepatitidě typu B, dobrý zdravotní stav

Toggle menu