Oddělení 3B

staniční
727919492
585085313
klinický psycholog
727919556

Charakter oddělení: Uzavřené mužské psychiatrické oddělení, z rozhodnutí lékaře mají klienti umožněny volné vycházky v areálu léčebny, po domluvě i mimo areál.
Věk: Na oddělení jsou přijímáni muži ve věku 18 - 65 letSpektrum diagnóz: na oddělení jsou přijímáni klienti s psychotickým onemocněním (schizofrenní poruchy), s poruchami nálady (veškeré depresivní stavy, lehčí formy mánií), klienti s reaktivními stavy (s psychickými potížemi v manželství, v zaměstnání či v jiné oblasti), klienti s úzkostnými poruchami (úzkostně-depresivní poruchy, poruchy fobické, obsedantně kompulsivní), klienti s poruchami spánkového rytmu.

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

02/01/2018 - 11:17

Z důvodu chřipkové epidemie je od soboty 3. 2. vyhlášen zákaz návštěv v celé léčebně.

Chřipková epidemie

01/30/2018 - 09:24

Z důvodu chřipkové epidemie je od 30. ledna vyhlášen zákaz návštěv na odděleních 9A, 9B, 9C, 1, 3A, 11 a 19A.

Toggle menu