Sociální rehabilitace Zahrada

Sociální rehabilitace Zahrada je služba určená lidem s chronickým duševním onemocněním z okruhu psychóz a afektivních poruch. Hlavním cílem Sociální rehabilitace Zahrada je podpora uživatele v nácviku praktických a sociálních dovedností, které jsou potřebné k začlenění se do společnosti. Služba je poskytována pobytovou formou - 16 lůžek, a terénní formou - 3 uživatelé v daný moment. Pobytová forma je poskytována nepřetržitě na adrese Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž, bez ohledu na trvalé bydliště. Terénní forma je bezplatná služba poskytována v přirozeném prostředí uživatelů, žijících ve městě Kroměříž a správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž, od pondělí do pátku.

Pro více informací kontaktujte vedoucí služby:

734 788 082

Na Kopečku 1480/4, 767 01 Kroměříž

zahrada@kromeriz.charita.cz

FB: Charita Kroměříž 

Ukončení karantény na odd. 3B

Od 10.1. je ukončena karanténa na oddělení 3B.

Zákaz návštěv na odd. 3B

Od 3.1. až do odvolání jsou zakázány návštěvy na odd. 3B z důvodu vyhlášení karantény.

Děkujeme za pochopení.

Toggle menu