Návštěvy pacientů v PL Šternberk

Od 28. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy v PL Šternberk s výjimkou oddělení, která mají nařízenou karanténu při přítomnosti infekčního onemocnění. Návštěvy jsou možné za dodržení následujících opatření:

 • v případě jakýchkoliv příznaků infekčního onemocnění je vstup do areálu PL zakázaný,
 • každou návštěvu je třeba předem telefonicky domluvit s primářem oddělení nebo staniční sestrou a dodržet stanovený čas návštěvy,
 • každá takto domluvená návštěva bude nahlášena na vrátnici, pro nenahlášené návštěvy je vstup do areálu zakázán,
 • na oddělení se může vyskytovat pouze jedna návštěva v daném čase a maximálně 3 návštěvy denně,
 • návštěvy na oddělení jsou povolené maximálně v počtu 2 osob u jednoho pacienta,
  po dobu 30 minut,
 • v případě výkonu státní moci (např. soudní úředník, znalec, policie, advokát) je možná návštěva delší podle potřeby úkonu,
 • návštěva dodržuje hygienicko – epidemiologická opatření, respektuje pokyny zdravotnického personálu a podepíše čestné prohlášení (viz příloha č. 1),
 • návštěva se prokáže:
 1. platným negativním antigenním nebo PCR testem, který není starší než 48 hodin,
 2. potvrzením o prodělaném onemocnění COVID-19 - osoba se nachází v intervalu od ukončení izolace do 180 dnů (6 měsíců) od prvního pozitivního testu (PCR nebo POC),
 3. potvrzením o očkování - osoba se nachází v intervalu 22 – 90 dnů po první dávce při zahájení dvoufázového očkování, nebo v intervalu 22 dní – 9 měsíců od první dávky při podání obou dávek dvoufázového očkování, nebo v intervalu 14 dní – 9 měsíců po jednofázovém očkování.
 • všechny návštěvy vstupující do areálu léčebny mají po celou dobu návštěvy ústa a nos kryté rouškou, při vstupu na oddělení musí mít respirátor,
 • při vstupu na oddělení návštěva použije dezinfekci na ruce, je jí změřena teplota, návštěva dodržuje vzdálenost 2 m od ostatních osob,
 • návštěvu je možné na základě zjištěných údajů odmítnout,
 • návštěvy na oddělení probíhají v návštěvní místnosti, u ležících pacientů na pokoji
  u lůžka, k návštěvám lze využít uzavřené terasy a zahrádky,
 • po každé návštěvě je provedena dezinfekce ploch, kterých se návštěva dotýkala a je vyvětráno,
 • je nutné odložit návštěvu i při kontaktu s rizikovou osobou v posledních 10 dnech,
 • nejsou možné návštěvy v areálu léčebny během volných vycházek pacientů  - je nutno edukovat zájemce o návštěvy i pacienty,
 • v případě výskytu zdravotních potíží u návštěvy v následujících 5 dnech, informuje naše zařízení – ošetřujícího lékaře.

Aktuality

Reportáž z komunikačního opatření CDZ Olomouc

19. 7. 2021

Videoreportáž je možno stáhnout kliknutím na odkaz níže.

Návštěvy pacientů v PL Šternberk

28. 4. 2021

Od 28. 4. 2021 jsou povoleny návštěvy v PL Šternberk s výjimkou oddělení, která mají nařízenou karanténu při přítomnosti infekčního onemocnění. Návštěvy jsou možné za dodržení následujících opatření:

Toggle menu