Primariát VII. – Léčba závislostí a doléčovací oddělení

primář
605710678
585085211
psycholog ve zdravotnictví
klinický psycholog
727919551

Oddělení je součástí komplexu Psychiatrické léčebny Šternberk, jeho charakteristickým rysem je režimový způsob léčby.

Primariát je organizačně rozdělený na koedukované oddělení pro léčbu závislostí (21A) a mužské oddělení pro léčbu závislosti (21B). Obě oddělení jsou otevřenáSoučástí žádného z oddělení léčby závislostí není detoxifikační jednotka. Je-li u pacienta před přijetím potřeba detoxifikační pobyt, je možné jej absolvovat na oddělení 5 PL Šternberk, pokud to kapacita dovolí. V takovém případě kontaktujte vedoucího lékaře odd. - MUDr. Pavel Zippe, tel.: 727 919 505, popřípadě staniční sestru Pavlíkovou, tel.: 727 919 532.

Na oddělení 21A probíhá komplexní ústavní léčba závislosti na alkoholu, nealkoholových psychoaktivních látkách a léčba patologického hráčství. Důraz léčby je kladený na změnu života v trvalé a důsledné abstinenci od návykových látek. Více ZDE Informace odd.21A.odt

Oddělení 21B je otevřeným oddělením pro muže s diagnózou závislosti na alkoholu, psychoaktivních látkách a diagnózou patologického hráčství, případně s další psychiatrickou diagnózou (duální diagnózy). Jedná se o léčebně-resocializační oddělení závislostí. Základní myšlenkou oddělení 21B je umožnit léčbu závislosti pacientům za účelem regenerace organismu v programu specializované adiktologické rehabilitace a resocializace. Smyslem léčby je prodloužení období abstinence pacientů se sníženou motivací a pacientů s duální diagnózou, která limituje jejich zařazení do standardního terapeutického programu oddělení 21A. Prodloužení abstinence od psychoaktivních látek bezpochyby podporuje celkovou regeneraci organismu včetně regenerace kognitivních funkcí. V odborné terminologii lze tento přístup chápat jako systém harm reduction (mírnění škod).

Na přechodné období můžou zdravotní služby oddělení 21B využít také pacienti, kteří jsou čekatelé na léčbu závislosti na koedukovaném oddělení 21A.Více zde: https://www.lecbazavislosti.cz/o-nas/

 

Informace o léčbě závislosti

Oddělení 23A,B - Doléčovací oddělení

staniční sestra
727919529
585085231
vedoucí psycholog
727919508
psycholog ve zdravotnictví
727919553
psychoterapeutická sestra
zdravotně sociální pracovnice
727874234
585085215

Z důvodu epidemiologické situace prostory psychoterapeutického oddělení dočasně slouží jako karanténní oddělení pro psychiatrické pacienty. Psychoterapeutické oddělení je přesunuto na oddělení 23B.

Otevřené stanice pro doléčování, rehabilitaci a resocializaci pacientů s poměrně širokým spektrem psychiatrických diagnos. Jedná se zejména o residuální stavy po psychotických chorobách, organické psychické poruchy, lehké mentální retardace.

Pobyty v chráněném prostředí u pacientů trpících závislostí.

Důraz klademe na činnostní terapii, trénink paměti, psychotherapii a socioterapii.

K přijetí na oddělení je nutné lékařské doporučení.

Délka pobytu se v závislosti na psychickém stavu, jeho stabilitě a také sociální problematice pohybuje v délce tří měsíců.

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 1.11.

1. 11. 2021

Z důvodu epidemiologické situace je od 1.11. vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních PL Šternberk.

Reportáž z komunikačního opatření CDZ Olomouc

19. 7. 2021

Videoreportáž je možno stáhnout kliknutím na odkaz níže.

Toggle menu