Primariát IV. – Psychoterapeutické oddělení muži a ženy

primář
727919469
585085516
sekundární lékař
staniční sestra
727919532
585085503
zdravotně sociální pracovnice
vedoucí psycholog
727919508
psychoterapeutická sestra
psycholog ve zdravotnictví
702 246 672
zdravotně sociální pracovnice
722 954 194

Primariát orientovaný na problematiku celostní - psychosomatické péče zahrnující jak psychoterapeutické, tak rehabilitační a farmakologické postupy léčby. Oddělení je založeno na principu terapeutické komunity. Přijímáme jednak pacienty, kteří kromě základní psychiatrické diagnózy trpí dlouhodobou bolestí (nejčastěji pohybového aparátu), jednak pacienty z oblasti tzv.“funkčních poruch“, kde tělesné příznaky jsou výrazem duševních a vztahových obtíží. Péče je zde směřována k redukci bolesti a optimalizaci funkčního stavu pacienta jednak cestou rehabilitačního cvičení ve skupině, případně i somatické medikace, jednak péčí o duševní zdraví formou komunitní a individuální psychoterapie a nácvikem relaxace. V případě potřeby zasahujeme i farmakologicky (moderní psychofarmaka umožňují snížit či vysadit analgetika).  Bližší informace o léčebném programu a fotografie oddělení naleznete níže v souborech ke stažení.

Pro pacienty s úzkostnými poruchami a poruchami vyvolanými stresem nabízíme 8-týdenní integrovaný terapeutický program s těžištěm ve skupinové psychoterapii včetně arteterapie a nácviku relaxace. Péče o duševní i tělesné zdraví je dále posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích nebo cvičení v bazénu. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme. Pokud je to indikováno, docházejí pacienti oddělení rovněž k rehabilitaci pohybového aparátu.

Léčebný program oddělení 5 neumožňuje léčbu pacientů se závažnější poruchou osobnosti, psychotickým onemocněním či syndromem závislosti. V případě poslední uvedené diagnózy požadujeme alespoň 2-letou abstinenci pacienta od návykových látek.

Primářem je MUDr. Michal Kryl, vedoucím lékařem pro fyzioterapii, rehabilitaci a ergoterapii je MUDr. Dajána Dvorská. Název primariátu je „Psychoterapeutické oddělení“.

Upozornění!

Přijetí pacientů k léčbě je podmíněno telefonátem ambulantního psychiatra, u kterého se pacient léčí,  na číslo 727 919 469. 

Upozorňujeme, že bez tohoto postupu nebude pobyt realizován -  pacienti se stejně jako v případě jiných nemocničních zařízení nemohou sami objednávat k léčbě.

Volba psychiatra je dobrovolná, zároveň nabízíme pro tuto službu kontakt na ambulantního psychiatra PL Šternberk MUDr. Bohdana Brozdu nebo MUDr. Radima Kubínka: 

tel.(ambulantní zdravotní sestra): 588 500 610,  727 919 558
e-mail: brozda@vilazdravi.cz, kubinek@vilazdravi.cz

Dále na našem webu najdete specifické podmínky k přijetí na psychoterapeutické oddělení.

Kontakt pro objednání k pobytu do programu 5b (8-týdenní psychoterapeutický pobyt):

tel.: 585 085 505, e-mail: langmannova@plstbk.cz

Kontakt pro objednání do programu 5a (psychosomatický pobyt):

tel.: 727 919 532, 585 085 500, e-mail: pavlikova@plstbk.cz

Aktuality

KONFERENCE PSYCHOSOMATICKÁ MEDICÍNA 2021

2. 12. 2020

Nový termín konference Psychosomatická medicína je 21. - 22. 5. 2021.

 

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

29. 9. 2020

Od 30. 9. je z důvodu epidemiologické situace zákaz návštěv na všech odděleních.

Návštěvy na dětském oddělení po telefonické domluvě.
    

Toggle menu