Primariát IV. – dočasně karanténní oddělení

staniční sestra
727919532
585085503
zdravotně sociální pracovnice
722 954 194
vedoucí lékař
727919505

 

Z důvodu epidemiologické situace prostory psychoterapeutického oddělení dočasně slouží jako karanténní oddělení pro psychiatrické pacienty. Psychoterapeutické oddělení je přesunuto na oddělení 23B.

Primariát orientovaný na problematiku celostní - psychosomatické péče zahrnující jak psychoterapeutické, tak rehabilitační a farmakologické postupy léčby. Oddělení je založeno na principu terapeutické komunity. Přijímáme jednak pacienty, kteří kromě základní psychiatrické diagnózy trpí dlouhodobou bolestí (nejčastěji pohybového aparátu), jednak pacienty z oblasti tzv.“funkčních poruch“, kde tělesné příznaky jsou výrazem duševních a vztahových obtíží. Péče je zde směřována k redukci bolesti a optimalizaci funkčního stavu pacienta jednak cestou rehabilitačního cvičení ve skupině, případně i somatické medikace, jednak péčí o duševní zdraví formou komunitní a individuální psychoterapie a nácvikem relaxace. V případě potřeby zasahujeme i farmakologicky (moderní psychofarmaka umožňují snížit či vysadit analgetika).  Bližší informace o léčebném programu a fotografie oddělení naleznete níže v souborech ke stažení.

Pro pacienty s úzkostnými poruchami a poruchami vyvolanými stresem nabízíme 8-týdenní integrovaný terapeutický program s těžištěm ve skupinové psychoterapii včetně arteterapie a nácviku relaxace. Péče o duševní i tělesné zdraví je dále posílena četnými doprovodnými aktivitami jako je jóga, taneční terapie, sportovní hry, cvičení na velkých míčích nebo cvičení v bazénu. Kreativitu a jemnou motoriku rozvíjí ergoterapie (keramika či jiná rukodělná činnost). Psychofarmaka u nás hrají pouze podpůrnou roli, návykové léky nepodáváme. Pokud je to indikováno, docházejí pacienti oddělení rovněž k rehabilitaci pohybového aparátu.

Léčebný program oddělení 5 neumožňuje léčbu pacientů se závažnější poruchou osobnosti, psychotickým onemocněním či syndromem závislosti. V případě poslední uvedené diagnózy požadujeme alespoň 2-letou abstinenci pacienta od návykových látek.

 

Upozornění!

Přijetí pacientů k léčbě je podmíněno telefonátem ambulantního psychiatra, u kterého se pacient léčí,  na číslo 727 971 724.

Upozorňujeme, že bez tohoto postupu nebude pobyt realizován -  pacienti se stejně jako v případě jiných nemocničních zařízení nemohou sami objednávat k léčbě.

Volba psychiatra je dobrovolná, zároveň nabízíme pro tuto službu kontakt na ambulantního psychiatra PL Šternberk MUDr. Bohdana Brozdu nebo MUDr. Radima Kubínka: 

tel.(ambulantní zdravotní sestra): 588 500 610,  727 919 558
e-mail: brozda@vilazdravi.cz, kubinek@vilazdravi.cz

Dále na našem webu najdete specifické podmínky k přijetí na psychoterapeutické oddělení.

Kontakt pro objednání k pobytu do programu 5b (8-týdenní psychoterapeutický pobyt):

tel.: 585 085 505, e-mail: langmannova@plstbk.cz

Kontakt pro objednání do programu 5a (psychosomatický pobyt):

tel.: 727 919 532, 585 085 500, e-mail: pavlikova@plstbk.cz

Aktuality

ZÁKAZ NÁVŠTĚV od 1.11.

1. 11. 2021

Z důvodu epidemiologické situace je od 1.11. vyhlášen zákaz návštěv na všech odděleních PL Šternberk.

Reportáž z komunikačního opatření CDZ Olomouc

19. 7. 2021

Videoreportáž je možno stáhnout kliknutím na odkaz níže.

Toggle menu